Załącznik nr 1 do Regulaminu

 1. Usługodawca przetwarza dane osobowe Klienta / Użytkownika, w szczególności dane niezbędne do założenia Konta, w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu oraz w celu reklamy i marketingu usług własnych Usługodawcy oraz usług podmiotów trzecich.
 2. Przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych Klienta / Użytkownika w celach marketingowych obejmujących towary lub usługi podmiotów trzecich wymaga wcześniej uzyskania zgody Klienta / Użytkownika na taki sposób przetwarzania jego danych osobowych.
 3. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta /Użytkownika jest dobrowolne. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę może uniemożliwić świadczenie usług drogą elektroniczną i zawieranie Umów Sprzedaży.
 4. Klientowi / Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych przetwarzanych przez Usługodawcę oraz ich poprawiania i aktualizacji oraz żądania ich usunięcia.
 5. Usługodawca przykłada szczególną wagę do zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych Klientów / Użytkowników stosując do tego celu odpowiednie środki organizacyjne i techniczne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych osobowych objętych ochroną, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 6. Usługodawca przetwarza dane osobowe Klienta / Użytkownika na podstawie zgody Klienta / Użytkownika i na podstawie upoważnienia ustawowego.
 7. Przekazywanie przez Usługodawcę danych osobowych Klienta / Użytkownika osobom trzecim wymaga wcześniejszej zgody Klienta / Użytkownika. Powyższe nie dotyczy osób współpracujących z Usługodawcą przy realizacji Umowy Sprzedaży z Użytkownikiem, którym Usługodawca powierza przetwarzanie danych osobowych Klienta / Użytkownika na podstawie art. 31 ust. 1 Ustawy o ochronie danych osobowych.
 8. Wysyłanie przez Usługodawcę informacji handlowych drogą elektroniczną na wskazany adres poczty elektronicznej wymaga wcześniejszego i odrębnego wyrażenia zgody przez Klienta / Użytkownika na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną.
 9. Klient / Użytkownik może w każdym czasie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych w celu reklamy i marketingu usług własnych Usługodawcy lub osób trzecich.
 10. Usługodawca informuje, iż:
  1. jest administratorem danych osobowych Klienta / Użytkownika, oraz zgłosił Generalnemu Inspektorowi Danych Osobowych do rejestracji zbiór danych osobowych zawierający dane osobowe Klienta / Użytkownika,
  2. podanie przez Klienta / Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne i ma on prawo dostępu do nich i poprawiania ich oraz żądania ich usunięcia,
  3. w Sklepie stosowane są pliki „cookies”, a poziom wykorzystania plików „cookies” jest określony przez ustawienia przeglądarki, z której korzysta Klient / Użytkownik, przy czym możliwa jest zmiana ustawienia plików „cookies”,
  4. do zawarcia Umowy oraz świadczenia Usług niezbędne jest wskazanie adresu aktywnego konta poczty elektronicznej wykorzystywanej przez Klienta do korespondencji w związku z usługami w ramach Sklepu oraz podanie danych osobowych zgodnie z Formularzem Rejestracji, natomiast w razie dokonania Zamówienia konieczne jest przez Klienta / Użytkownika podanie danych osobowych wymaganych dla właściwej realizacji Umowy Sprzedaży przez Usługodawcę.
 11. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wykorzystywania Sklepu do prowadzenia działalności komercyjnej, reklamowej, ogłoszeniowej.