Beneficjent „VIVA FASHION” Violetta Czubkowska realizuje projekt pn.:

„Wdrożenie na rynek autorskich kolekcji biżuterii w wyniku opracowanego projektu wzorniczego.” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 - 2020, Poddziałanie 2.3.5

Celem projektu realizowanego w ramach 2.3.5 Design dla przedsiębiorców jest rozwój przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie nowych produktów w postaci 4 kolekcji biżuterii marki Florenzo Castello firmy VIVA FASHION. 

Wdrożenie opracowanego projektu wzorniczego pozwoli „VIVA FASHION” Violetta Czubkowska  umocnić swoją pozycję na rynku, zaoferować produkty dotąd niedostępne w ofercie firmy, a w efekcie pozyskać nowe grupy odbiorców.

Wartość projektu: 622 206,16 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 423 086,40 PLN