Art.1

 1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady świadczenia i korzystania z nieodpłatnej usługi Newslettera („Usługa”).
 2. Usługodawcą jest  Violetta Czubkowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Violetta Czubkowska „VIVA FASHION”, ul. Winklera 1, 60-246 Poznań, NIP: 7771026343, REGON: 631168656 („Usługodawca”).
 3. Do korzystania z Usługi wymagany jest dostęp do sieci Internet oraz posiadanie aktywnego adresu poczty elektronicznej.

Art. 2

 1. W ramach Usługi Usługodawca za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyła na podany przez Użytkownika adres e-mail informację w formie wiadomości e-mail dotyczącą aktualnej oferty sklepu internetowego florenzocastello.pl oraz wszelkich promocji i wydarzeń realizowanych w związku z prowadzeniem sklepu, jak również inne informacje dotyczące Usługodawcy.
 2. Użytkownik zawiera umowę o świadczenie Usługi z Usługodawcą poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego (podanie adresu poczty elektronicznej) w celu otrzymywania informacji, o których mowa w ust. 1. Świadczenie Usługi nastąpi od momentu otrzymania przez Usługodawcę wypełnionego formularza rejestracyjnego.

Art. 3

 1. Usługa jest bezpłatna przez cały okres korzystania z niej.
 2. Usługa jest dostępna dla każdego zainteresowanego użytkownika strony internetowej florenzocastello.pl, który wypełni prawidłowo formularz zgłoszeniowy dostępny na tej stronie.
 3. Użytkownik nie może podawać w związku z usługą Newsletter cudzych danych osobowych.

Art. 4

 1. Usługa po zawarciu umowy na jej świadczenie będzie dostarczana przez czas nieoznaczony.
 2. Użytkownik ma prawo wypowiedzieć umowę o korzystanie z Usługi w każdej chwili, a wypowiedzenie umowy ma skutek natychmiastowy.
 3. Użytkownik może wypowiedzieć umowę o korzystanie z Usługi poprzez skierowanie stosownego oświadczenia woli w tym zakresie na adres e-mail sklep@florenzocastello.pl, jak również pocztą na adres Usługodawcy wskazany w art. 1 ust. 2.
 4. Usługodawcy przysługuje prawo do zawieszenia lub zakończenia świadczenia Usługi po uprzednim poinformowaniu o tym fakcie Użytkowników.

Art. 5

 1. Usługodawca jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia Usługi.
 2. Usługodawca przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami obowiązującego prawa oraz wyłącznie w celach prawidłowej realizacji Usługi.
 3. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale konieczne do wykonania Usługi.
 4. Przetwarzanie danych osobowych w związku z zawarciem umowy o świadczenie Usługi reguluje Polityka prywatności Usługodawcy.

Art. 6

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany warunków świadczenia Usługi. O treści zmian Usługodawca poinformuje Użytkowników poprzez umieszczenie stosownego komunikatu na stronie internetowej florenzocastello.pl nie później niż 14 dni przed wejściem w życie zmian. O zmianie warunków Usługi Użytkownik jest informowany dodatkowo za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez niego adres e-mail.
 2. Niniejsze warunki Usługi dostępne są nieodpłatnie pod adresem w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie ich treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się użytkownik strony florenzocastello.pl.